สุขา(toilet sound)

งานทดลอง ด้านเสียง(lap sound)
หัวข้อ Electro Acoustic Sound art

ชื่องาน: สุขา (TOILET Sound)

วิธีคิด : สร้างงานจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เสียงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง หรือเสียงที่ได้ยินทั่วไปรอบตัว ไปจนถึงเสียงที่รับรู้ได้จากภาวะในการเลือกรับของตัวเราเอง ในแต่ละช่วงเวลา บางช่วงได้ยินชัดเจนบางช่วงก็ไม่ได้ยินอะไรเลย คำถามก็คือ แล้วสิ่งที่เราได้ยินตอนนั้นโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ลองย้อนความทรงจำและคิดว่าเป็นอย่างไร

กระบวนการทำงาน : นำเสียงที่อยู่ในห้องน้ำมาใช้ โดยประกอบด้วยเสียง

  1. เปิดสวิตช์ไฟ
  2. น้ำหยด
  3. หลอดไฟ
  4. น้ำจากก๊อกเปิดลงถังน้ำ

เริ่มจากสร้างทำนอง และจังหวะหลักๆไว้ชุดหนึ่ง แล้วขยายจากของเดิมไปเรื่อยๆ สร้าง เสียงพื้นหลัง และ พื้นหน้า สลับกันไป ให้แต่ละเสียงสลับกันเด่นขึ้นมา ตามจังหวะอารมณ์และการรับรู้ของการอยู่ในห้องน้ำ หรืออยู่กับปัจจุบันขณะ ปรับเปลี่ยนเสียงให้เกิดมิติ ดังเบา และสร้างงานโดยอาศัยการทำซ้ำของจังหวะ และทำนองให้คุ้น ก่อนการเปลี่ยนไปสู่รูปแบบใหม่

** สิ่งสำคัญ โปรดใช้อุปกรณ์เสริม คือหูฟัง(EarPhone)+สมาธิในการฟัง จะช่วยให้รับสื่อ(เสียง)ได้ชัดเจนครบถ้วน เท่าที่เว็ปมันแปลงไฟล์ได้ งานนี้เป็นงานเน้นด้านเสียง ย้ำ!! เสียงบ่ใช่ภาพนะ
** วีธีฟังงานSound artโปรดฟังจนจบ เหมือนกับเวลาเราฟังคนพูดให้จบประโยค 😉

Advertisements

~ by PUI on Saturday,December 15, 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: