ขอบคุณ

ขอบคุณช่วงชีวิต

ขอบคุณความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจทั้งร้ายและดี

ขอบคุณความสับสนในใจให้ได้เรียนรู้และสัมผัส

ขอบคุณวันนี้ ปัจจุบันขณะ

ขอบคุณการสูญเสีย และความเจ็บปวด

ขอบคุณการกลับมาของตัวตนที่หายไป

ขอบคุณโลกอันกว้างใหญ่คอยโอบอุ้ม

ขอบคุณสิ่งดีๆที่คอยรายล้อมตัวเราเสมอมา

ขอบคุณตัวเองกล้าเปิดโลกเปิดตัวตนให้ได้เรียนรู้อีกครั้ง 

ขอบคุณ…ความรักที่อยู่ในใจของเรา 

ขอบคุณ ความไม่บังเอิญ

ขอบคุณ………… 

Advertisements

~ by PUI on Wednesday,October 8, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: